Dart Grep

March 27, 2012

Standard Dart Grep.


Først av alt så finnes det ingen “feil” måte å holde dartpilen på. Et dart grep er avhengig av to ting. Hvilken type dart piler du benytter og finger posisjonen som er mest naturlig for deg. Alle holder dartpilen på forskjellige måter, men det er fire punkter som du bør forstå før du velger hva som passer deg best.

The Basic Dart Grip

Få spissen på pilen til å peke oppover:
Se til at spissen på pilen peker oppover. Grepet ditt skal ikke sørge for at spissen på dartpilen peker nedover, da dette fører til vanskeligheter med å få til ett godt kast.  Følg godt med hvor spissen peker når du kaster dartpilen, peker den litt nedover idet du kaster pilen, sørg for å gjøre noen små justeringer slik at spissen peker oppover i det du kaster.

Sørg for at ditt grep ikke er for løst eller for stramt rundt pilen. En god regel er å holde pilen som om du holder chips (potetgull) – for stramt og du knekker chipsen, for løst og du mister den.  Å kaste gode piler krever et grep av finesse og jo mer du slapper av jo bedre blir det, sørg for å ha et fast og komfortabelt grep!

Sørg for å holde dine ubrukte fingre åpne og ikke knytt dem sammen i din håndflate dette kan føre til at du får et strammere grep rundt dartpilen, som igjen gjør at du kaster dårligere, å knytte åpne fingre i håndflaten kan også sørge for at du får spissen på pilen vendt nedover i det du kaster pilen og ikke oppover.

Finn Dartpilen sitt tyngdepunkt.
Plasser dartpilen over din håndflate med den hånden som du kaster dartpilen med. Deretter balanser du dartpilen mellom din tommel og din lille finger for å finne pilens tyngdepunkt.  Benytt så din andre hånd til å plassere dartpilen fra din håndflate til dine fingertupper “hold pilen i samme posisjon”. Dette skal etter en enkel tommelregel være ett naturlig grep. Hold pilen slik at den er komfortabel som tidligere beskrevet, som en god regel skal du aldri hold noen fingre på bakstykket (shaft) eller flight’en på dartpilen, kun tønna (barrels) skal benyttes.
Kilde: Nicedarts.com

Leave a Comment