Fakta Om Tungsten

March 27, 2012

På elektroiske skiver spilles det med plastspisser istede for tradsjonelle dartpiler som har stål spiss. Plastspisser skåner vegg og gulv, og er en perfekt start for barn og nybegynnere. Du slipper da å bekymre deg for inventaret. I tilegg så har elektroniske dartskiver en mengde innebygde spill, deretter så holder dem også styr på hva som scores når en spiller. Der er kun en knapp en skal trykke på når en har kastet 3 piler.

Tungsten har blitt brukt i produksjon siden 1970 når det gjelder produksjon av dartpiler. Tungsten har en tetthet som er 50 % høyere enn messing som gjør at materialet er mye tyngre. Dette fører igjen til at dart pilene har en mindre tykkelse når de er produsert i Tungsten material som igjen gjør at det er lettere å gruppere pilene i dartskiven.

Tungsten er utvunnet av en vulkansk stein. Det er så knust til pulver og tungstein (wolfram) materialet blir separert ut.

Tungstein pulver blir så legert med nikkel i hvor det smeltes i ett brannkammer på hele 3000 °C.

100 % Tungsten er veldig skjørt materiale. Det er derfor nødvendig og leger dette sammen med jern, nikkel og zink.

Tungsten blir deretter støpt i lange rør som kuttes opp til dartpiler via high tech maskiner som vist her i videoen.

Tungsten Data:

1. Tungsten (wolfram) var først oppdaget i 1783 av Spaniards Jose & Fausto Elhuyar.
2. Tungsten er å finne i Australia, Bolivia, California, China, Colorado, Portugal, Russland og Sør Korea.
3. Tungsten har det høyeste smeltepunktet av alle materialer. 3422 grader C.

Her ser du forskjellen på en dartpil på 22 gram. Den øverste er en vanlig messing pil og den nederste er en Tungsten pil.
Du ser også en tegning på oppbygningen av kjernen på materialet.


Leave a Comment